Obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( RODO). Jest to akt prawny, który pozwala każdemu z nas w łatwy i
przejrzysty sposób uzyskiwać informacje o tym, kto i na jakiej podstawie
przetwarza nasze dane osobowe, zarządzać dostępem do nich oraz wspierać nas
w egzekwowaniu prawa do ich jak najlepszej ochrony. Dlatego też chcieliśmy
poinformować Państwa, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane
osobowe oraz jak mogą Państwo realizować przysługujące Państwu prawa.
Szczegóły w załączniku. obowiązek informacyjny RODO Mikko S.C.

Z poważaniem
Grzegorz Kozak

Udostępnij ten wpis